Obwieszczenie o licytacji nieruchomości – Koszalin ul.Przemysława 1

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości – Koszalin ul.Przemysława 1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-09-2019r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VIII Wydział Cywilny ul. Andersa 34 sala nr 11 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego do garażu stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego stanowiącego garaż samochodowy o numerze 5 o powierzchni 18 m2, przydział garażu z dnia 31 grudnia 2000 roku, należącego do dłużnika:Roman Sominka
położonego: 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 1, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jantarowa” .
(Adres spółdzielni: 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 1)
Suma oszacowania wynosi 19 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 925,00zł.