Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 72524/8

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 72524/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-10-2019r. o godz. 11:30 w Sąd Rejonowy w Koszalinie VIII Wydział Cywilny 75-950 Koszalin, ul. Andersa 34 w sali nr 11 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej: działka numer 18/8 obręb ewidencyjny 0021 Dobiesławiec o powierzchni 0,1603 ha B-tereny mieszkaniowe, zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi oznaczonymi numerami 43 i 44 z ustanowioną dożywotnią służebnością osobistą polegającą na prawie korzystania z całego budynku nr 43 należącej do dłużnika: Łukasz Jaworski położonej: 76-031 Dobiesławiec, Podamirowo 44, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 72524/8 [NKW: KO1K/00072524/8]
Suma oszacowania wynosi 759 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 506 266,67 zł.