Obwieszczenie o drugiej licytacji – nr KW 49556/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje dopublicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2019r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Andersa 17 w sali nr 2A odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego: dwa pokoje, kuchnia, korytarz, łazienka, wc, trzy pomieszczenia na strychu, piwnica o powierzchni 41,6 m2. łączna powierzchnia lokalu wynosi 96,7 m2. Udział związany z własnością lokalu wynosi 5291/10000, należącego do dłużnika: MAYFLOWER Spółka z o.o. położonego: 76-037 Będzino, Śmiechów 10/3, dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 49556/4 [NKW: KO1K/00049566/4]
Suma oszacowania wynosi 116 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 77 600,00 zł.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, korytarza, łazienki, wc oraz pomieszczeń przynależnych: trzech pomieszczeń na strychu oraz piwnicy o powierzchni 41,60 m2. powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 96,70 m2.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 640,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 3 Oddział w Koszalinie 03 10902590 0000 0001 2160 7485 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.