OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 30959/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-09-2020r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie 75-012 Koszalin, ul. Władysława Andersa 17 w sali 2A odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 i 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej ograniczone prawo rzeczowe – własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, jednego pomieszczenia biurowego oraz czterech WC o łącznej powierzchni 177,3 m2 w zasobach KSM Na Skarpie. należącej do dłużnika: Iwan Waltoś, Nikodem Waltoś położonej: 75-342 Koszalin, ul. Władysława IV 33/C i B, Koszalin, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 30959/0 [NKW: KO1K/00030959/0]
Suma oszacowania  całej nieruchomości wynosi 388 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 291 675,00 zł a wadium stanowi 1/10 sumy oszacowania i wynosi 38 890,00 zł natomiast suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części  wynosi 194 450,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 145 837,50zł a wadium stanowi 1/10 sumy oszacowania i wynosi 19 450,00 zł.