OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 36489/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-09-2020r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Wydział I Cywilny 75-950 Koszalin, ul. Andersa 17, Koszalin w sali 2A odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działka gruntu nr 166 w użytkowaniu wieczystym do dnia 20 grudnia 2094 roku o powierzchni 0,7300 ha oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość. Użytkownikami wieczystymi gruntu i właścicielami budynków i budowli są na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej Hanna i Mieczysław Łusiak położonej: 76-150 Darłowo, Stary Jarosław . dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 36489/6 [NKW: KO1K/00036489/6]
Suma oszacowania wynosi 155 563,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 672,25zł.