OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW 60486/2, KW 60485/5, KW 54541/1 UWAGA: wymienione lokale mieszkalne zostały przebudowane i zaadaptowane na jeden dwupoziomowy lokal mieszkalny, połączony schodami wewnętrznymi o łącznej powierzchni 149,28 m2. Wycena łączna 627 600,00 PLN

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-05-2021r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VIII Wydział Cywilny 75-950 Koszalin, ul. Andersa 34 sala nr 11 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 39,00 m2. Do lokalu przynależna jest piwnica WK 9 o powierzchni 3,36 m2 M2-1. Udział związany z własnością lokalu wynosi 2910/100000 należącego do dłużnika: Aleksandra Staszak położonego: 75-800 Koszalin, ul. 1 Maja 24/8 B, Koszalin, dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KW 60486/2 [NKW: KO1K/00060486/2]
Suma oszacowania wynosi 149 840,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 380,00 zł.