OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 30959/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-09-2020r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie 75-012 Koszalin, ul. Władysława Andersa 17 w sali 2A odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 i 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej ograniczone prawo rzeczowe – własnościowe … Czytaj dalej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 36489/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-09-2020r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Wydział I Cywilny 75-950 Koszalin, ul. Andersa 17, Koszalin w sali 2A odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działka gruntu nr 166 w … Czytaj dalej