OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 125746/7 – grunty rolne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-03-2023r. o godz. 13:00 w kancelarii mieszczącej się 75-613 Koszalin ul. Zwycięstwa 140/316 III piętro, odbędzie się pierwsza licytacja 1/5 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działka numer 24/23, stanowiąca … Czytaj dalej