Obwieszczenie o drugiej licytacji – KW . w sprawie Km 1734/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-11-2019r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VIII Wydział Cywilny ul. Andersa 34 sala nr 11 odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w … Czytaj dalejObwieszczenie o drugiej licytacji – KW . w sprawie Km 1734/17

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 72524/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-10-2019r. o godz. 11:30 w Sąd Rejonowy w Koszalinie VIII Wydział Cywilny 75-950 Koszalin, ul. Andersa 34 w sali nr 11 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej: działka numer 18/8 obręb ewidencyjny 0021 Dobiesławiec … Czytaj dalejObwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 72524/8