OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW 60486/2, KW 60485/5, KW 54541/1 UWAGA: wymienione lokale mieszkalne zostały przebudowane i zaadaptowane na jeden dwupoziomowy lokal mieszkalny, połączony schodami wewnętrznymi o łącznej powierzchni 149,28 m2. Wycena łączna 627 600,00 PLN. Lokale będą sprzedawane jako jedna całość. Wadium jakie należy wpłacić aby przystąpić do licytacji wynosi 62 760,00 PLN

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-05-2021r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VIII Wydział Cywilny 75-950 Koszalin, ul. Andersa 34 sala nr 11 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 39,00 m2. Do lokalu przynależna jest piwnica WK 9 o powierzchni 3,36 m2 M2-1. Udział związany z własnością lokalu wynosi 2910/100000 należącego do dłużnika: Aleksandra Staszak położonego: 75-800 Koszalin, ul. 1 Maja 24/8 B, Koszalin, dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KW 60486/2 [NKW: KO1K/00060486/2]
Suma oszacowania wynosi 149 840,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 380,00 zł.