OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ul. Przemysłowa 1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-11-2022r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VIII Wydział Cywilny 75-950 Koszalin, ul. Andersa 34 sala 11 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 1 składającego sie z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 51,5 m2 należącego do dłużnika: Roman Sominka położonego: 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 1/2, Koszalin, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jantarowa” (Adres spółdzielni: 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 1) dla którego nie jest zaprowadzona księga wieczysta.
Suma oszacowania wynosi 181 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 136 425,00zł.

Obwieszczenie (.pdf)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI