OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 107513/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-06-2022r. o godz. 09:10 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Wydział I Cywilny 75-950 Koszalin, ul. Andersa 17 w sali 6A odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego jeden pokój z anekesem kuchennym, dwa pokoje, jedna łazienka, przedpokój i balkon o powierzchni łącznej 55,69 m². Do lokalu przynależy komórka lokatorska nr 34J/4-1 o powierzchni 4,58 m². Położony na drugiej kondygnacji. Udział związany z własnością lokalu wynosi 229/10000 należącego do dłużnika:Izabela Hefczyńska, Daniel Hefczyński położonego: 75-818 Koszalin, ul. Żytnia 34 J/4, dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 107513/3 [NKW: KO1K/00107513/3].

Suma oszacowania wynosi 262 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 196 725,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 3 Oddział w Koszalinie 03 10902590 0000 0001 2160 7485 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.