OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI działki budowlane i grunty rolne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-11-2022r. o godz. 12:00 w kancelarii mieszczącej się 75-613 Koszalin ul. Zwycięstwa 140/316 III piętro, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej
– działka numer 24/25 o powierzchni 0,0992 ha-R-grunty orne, oraz działka numer 24/40 o powierzchni 0,0458 ha-nieruchomośc rolna niezabudowana w kształcie wydłużonego prostokąta o wymiarach około 12 m x 38 m, przylegające do siebie o łącznej wartości 65 385,00 zł wystawione na licytacje jako integralnie związane
– działka numer 24/27 o wartości 31 174,00 zł, o powierzchni 0,0753 ha nieruchomość rolna niezabudowana,
– działka numer 24/28 o wartości 31 174,00 zł, o powierzchni 0,0753 ha-nieruchomośc rolna niezabudowana należącej do dłużnika: Wojciech Bursztyniak położonej: 76-039 Biesiekierz, Kotłowo, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 125/685/1 [NKW: KO1K/00125685/1]
Suma oszacowania wszystkich działek łącznie wynosi 127 700,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 775,00zł.
Do licytacji wystawione zostaną :
– działki nr 24/25 oraz 24/40 łącznie, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 038, 75 zł, rekojmia wynosi 6 538,50 zł,
– działka nr 24/27 – cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 380,50 zł, rękojmia wynosi 3 117,40 zł
– działka nr 24/28 – cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 380,50 zł, rękojmia wynosi 3 117,40 zł

Obwieszczenie (.pdf)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Obwieszczenie (.pdf)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI