DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI nr nr KW KW 82475/2 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-06-2024r. o godz.11:00 w kancelarii mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 140/316 III piętro, pokój nr 316 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działka numer 211 oznaczona symbolem BP- zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni
0,0521 ha należącej do dłużnika: Tomasz Sadowski położonej: 76-010 Polanów, ul. Mokra, Polanów, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KW 82475/2 [NKW: KO1K/00082475/2]
Suma oszacowania wynosi 36 500,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 18 250,00zł.

OBWIESZCZENIE (.pdf)

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 82475/2